Warmtewisselaars slib-slib biogasinstallatie

biogasinstallatie

Drie warmtewisselaars in een biogasinstallatie. Eén unit verwarmt het slib van 45°C tot 71°C (1.291 kW). De andere 2 units dienen voor energierecuperatie : 45 m³/u uitgegist slib met een temp. van 71°C verwarmt het ruwe inkomende slib voor van 35°C tot 45°C (497 kW warmtetransfert). Let op de kleine footprint van de warmtewisselaars.