Biogasontzwaveling Lutosa Sint-Eloois-Vijve aardappelverwerkende industrie

Biogasontzwaveling

Biogasontzwavelingseenheid in de voedingsindustrie bij Lutosa in Sint-Eloois-Vijve

Het gevaar van H2S (waterstofdisulfide)

In vele industrieën, zoals voedselverwerking, afvalwaterzuivering, hoogovens, papierfabrieken, leerlooierijen, olieraffinage komt waterstofdisulfide vrij uit het productieproces . H2S ((di)waterstofsulfide, waterstofdisulfide of waterstofsulfidegas) is een giftig en brandbaar gas met een typische geur van rotte eieren. Omwille van deze toxiciteit is het belangrijk het te verwijderen.

Verwijderingsrendement van H2S met een biologische luchtwasser

Het verwijderingsrendement met deze methode is ongeveer 95%. Dit betekent dat er geen geur vrijkomt in het milieu. Dit kan worden geverifieerd met een eenvoudige geurmeting of olfactometrie.

Kostenbesparing

Een van de belangrijkste voordelen van deze verwijderingstechniek zijn de zeer lage bedrijfskosten. Dit komt doordat er geen constante toevoer van chemicaliën nodig is.

Meer weten over biogasontzwaveling?