NH3 wasser Nouryon Akzo Nobel

NH3 wasser

Gaswasser voor ammoniakverwijdering

NH3 wasser (gaswasser voor ammoniakverwijdering): een type tegenstroom gaswasser met een debiet van 3.000 m³/u. Deze gaswasser wordt ingezet voor het verladen van chemicaliën om te verhinderen dat ammoniakdampen vrijkomen. Project bij Nouryon Functional Chemicals, het vroegere Akzo Nobel-Chelates Herkenbosch Nederland.

Meer over onze gaswassers voor industriële emissiebehandeling?