Waterrecuperatie membraanfiltratie slachthuis

Waterrecuperatie - membraanfiltratie

Toepassing in slachthuis: RO installatie met geïntegreerde automatische eenheid voor chemische reiniging en remote control via internet.

Deze RO installatie (reverse osmosis) wordt ingezet voor de productie van proceswater vertrekkende van gezuiverd afvalwater.